O nás

Muzikula je projekt hudobno-improvizačných workshopov pre deti, vedených skúsenými lektormi, ktoré rozvíjajú prirodzený hudobný talent, kreativitu a spontánnosť. Má veľkú odozvu nielen medzi deťmi, ale aj medzi pedagógmi a rodičmi.  

Projekt Muzikula svojimi aktivitami dbá na to, aby šírila skúsenosť detí s improvizovanou hudbou a inšpirovala svojou činnosťou  predovšetkým deti, tiež mladých ľudí, hudobníkov, pedagógov, ale i širokú verejnosť.

Aktivity

 • prebúdzanie záujmu o improvizovanú hudbu, slobodný umelecký prejav
 • hudobné hry na rozvoj improvizačných schopností
 • rozvoj rytmu (na báze afrického rytmizovania a rytmov Afro-Cuba)
 • prehlbovanie kontaktu s vlastnou muzikalitou
 • relaxačné hry zamerané na rozvoj hudobného vnímania
 • hudba v prírode
 • výtvarné aktivity – práca s prírodnými materiálmi, výroba nástrojov
 • výchova detí s tvorivou rôznorodosťou v skupinových i individuálnych aktivitách
 • dychových relaxačné tréningy a fyzioterapia pod vedením skúseného fyzioterapeuta

Partneri

Niektorí z partnerov, s ktorými sme zatiaľ realizovali workshopy:

 • ZUŠ Exnárová, Bratislava
 • ZUŠ Banská Štiavnica
 • ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava
 • Materská škola u mamy Margity, Bratislava
 • Základná škola Komenského, Svidník
 • mesto Piešťany
 • Literárna kaviareň Viola, Prešov
 • OZ Brána do žívota, Bratislava
 • OZ Spectaculum